Nikjer varni pred nikotinom

Raziskovalci so ugotovili, da je cigaretni dim, ki mu je posameznik izpostavljen v le štirih urah v nočnem klubu, enakovredna izpostavljenosti meseca dni življenja s kadilcem.

V namen posebne študije je raziskovalna skupina izmerila stopnjo vsebnosti nikotina na javnih mestih v kar sedmih evropskih mestih. Rezultati so bili skoraj povsem enakovredni. Z najvišjo stopnjo ogroženosti z nikotinom se soočajo ljudje v barih in diskotekah, žal se je izkazalo, da je koncentracija nikotina v ozračju skoraj enakovredna tudi tam, kjer je kajenje omejeno, na primer na letališčih.

Po mnenju strokovnjakov rezultati študije nakazujejo na to, da tudi mesta, na katerih je kajenje prepovedano, danes več ne zaščitijo človeka pred nevarnostjo pasivnega kajenja.

Dodaj odgovor